1) Reforma kalendarza rzymskiego polegała na wprowadzeniu w nowym – juliańskim............... .
2) Słowa „ I ty Brutusie przeciwko mnie”? zostały wypowiedziane przez ....................... w sytuacji gdy............... .
3) Po śmierci cezara doszło do wojny pomiędzy jego zwolennikami ............... i ...........................
4) Z konfliktu tego wyszedł zwycięsko .............. , który przyjął tytuł „pierwszego obywatela” i stanął na czele cesarstwa .
5) W nowym ustroju rzymscy cesarze przyjmowali tytuł cezara
6) Miejsca relaksu Rzymian, w których mieściły się łaźnie, baseny a nawet biblioteki noszą nazwę ................
7) Obecni w państwie rzymskim niewolnicy musieli znosić całkowitą zależność od pana.
8) Dlatego co jakiś czas wybuchały powstania.
9) Najgroźniejszym powstaniem niewolników i gladiatorów było powstanie................... , do którego stłumienia Rzymianie musieli użyć aż 10 legionów.
10) Wygląd rzymskiego miasta i życie codzienne jego mieszkańców znamy na przykładzie miasta Pompeje, które w roku 79n.e zniszczył wulkan .......................
11) Rzymskim odpowiednikiem greckiej agory jest...............
12) W domach mieszkalnych starożytnego Rzymu centralne pomieszczenie w kształcie prostokąta, wokół którego rozmieszczone były pokoje mieszkalne nazywamy...........
13) Jednym z największych osiągnięć rzymian w dziedzinie budownictwa były ........................
14) Ich budową zajmowała się ...............
15) Dla rzymian miały znaczenie handlowe i militarne, służyły też konnym kurierom oraz turystom.
16) Do oznaczania dróg służyły kamienie milowe, znaki kamienne umieszczone na poboczu drogi.
17) W przenośni mówimy dziś, że kamieniem milowym jest..............................
18) Oktawian August umieścił na Forum Romanum złoty kamień milowy .
19) Było to miejsce z którego rozchodziły się wielkie drogi imperium.
20) Stąd wzięło się powiedzenie .......................
21) Innymi imponującymi budowlami były .......... , które doprowadzały wodę z odległych źródeł do miast.
22) W architekturze udoskonalili przełomowe rozwiązania techniczne:..................... i ............ .
23) Umożliwiło to budowę świątyń z okrągłymi sklepieniami.
24) Najbardziej znaną świątynią starożytnego Rzymu jest ...............
25) Zanim w Cesarstwie rozprzestrzeniło się chrześcijaństwo rzymianie wyznawali..............(wielobóstwo).
26) Pierwsi chrześcijaninie byli prześladowani przez władzę rzymską
27) W roku 64 spłonął Rzym.
28) Ówczesny cesarz ............ winąobarczył chrześcijan
29) Stało się to przyczyną fali krwawych represji
30) Dopiero za panowania cesarza ..................... chrześcijaństwo stało się religią prawnie uznawaną
31) Wolność wyznania gwarantował edykt............... z roku 313
32) W roku 381 za panowania cesarza ................ chrześcijaństwo ogłoszono religią panującą
33) W Konstantynopolu biskupi obradowali nad sprawami kościoła i zasad wiary podczas tzw. .......................
34) W roku ....... utrwalił się podział na cesarstwo zachodnie i wschodnie.
35) Pod naporem plemion germańskich cesarstwo popadło w kryzys
36) W roku ..... zachodnie cesarstwo rzymskie upadło.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T19:46:16+02:00
1) Reforma kalendarza rzymskiego polegała na wprowadzeniu w nowym – juliańskim............... .
2) Słowa „ I ty Brutusie przeciwko mnie”? zostały wypowiedziane przez ...Cezara.... w sytuacji gdy. zawiązał się spisek przeciwko Cezarowi i Cezar został zasztyletowany .
3) Po śmierci cezara doszło do wojny pomiędzy jego zwolennikami .Oktawian August... i .Antoniusz..
4) Z konfliktu tego wyszedł zwycięsko ..Oktawian August.. , który przyjął tytuł „pierwszego obywatela” i stanął na czele cesarstwa .
5) W nowym ustroju rzymscy cesarze przyjmowali tytuł cezara
6) Miejsca relaksu Rzymian, w których mieściły się łaźnie, baseny a nawet biblioteki noszą nazwę .term.
7) Obecni w państwie rzymskim niewolnicy musieli znosić całkowitą zależność od pana.
8) Dlatego co jakiś czas wybuchały powstania.
9) Najgroźniejszym powstaniem niewolników i gladiatorów było powstanie....Spartakusa.... , do którego stłumienia Rzymianie musieli użyć aż 10 legionów.
10) Wygląd rzymskiego miasta i życie codzienne jego mieszkańców znamy na przykładzie miasta Pompeje, które w roku 79n.e zniszczył wulkan ......Wezuwiusz..
11) Rzymskim odpowiednikiem greckiej agory jest...forum.romanum......
12) W domach mieszkalnych starożytnego Rzymu centralne pomieszczenie w kształcie prostokąta, wokół którego rozmieszczone były pokoje mieszkalne nazywamy..atrium...
13) Jednym z największych osiągnięć rzymian w dziedzinie budownictwa były ....drogi.....
14) Ich budową zajmowała się ....
15) Dla rzymian miały znaczenie handlowe i militarne, służyły też konnym kurierom oraz turystom.
16) Do oznaczania dróg służyły kamienie milowe, znaki kamienne umieszczone na poboczu drogi.
17) W przenośni mówimy dziś, że kamieniem milowym jest.... wydarzenie szczególnie ważne w historii jakiejś społeczności...
18) Oktawian August umieścił na Forum Romanum złoty kamień milowy .
19) Było to miejsce z którego rozchodziły się wielkie drogi imperium.
20) Stąd wzięło się powiedzenie że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
21) Innymi imponującymi budowlami były .akwedukty. , które doprowadzały wodę z odległych źródeł do miast.
22) W architekturze udoskonalili przełomowe rozwiązania techniczne:....kopuły... i ...łuki......... .
23) Umożliwiło to budowę świątyń z okrągłymi sklepieniami.
24) Najbardziej znaną świątynią starożytnego Rzymu jest ....panteon...
25) Zanim w Cesarstwie rozprzestrzeniło się chrześcijaństwo rzymianie wyznawali...politeizm.(wielobóstwo).
26) Pierwsi chrześcijaninie byli prześladowani przez władzę rzymską
27) W roku 64 spłonął Rzym.
28) Ówczesny cesarz .Neron.. winą obarczył chrześcijan
29) Stało się to przyczyną fali krwawych represji
30) Dopiero za panowania cesarza ...Konstantyna Wielkiego.. chrześcijaństwo stało się religią prawnie uznawaną
31) Wolność wyznania gwarantował edykt..mediolański.. z roku 313
32) W roku 381 za panowania cesarza ..Teodozjusza.. chrześcijaństwo ogłoszono religią panującą
33) W Konstantynopolu biskupi obradowali nad sprawami kościoła i zasad wiary podczas tzw. ...Soboru..
34) W roku 395....... utrwalił się podział na cesarstwo zachodnie i wschodnie.
35) Pod naporem plemion germańskich cesarstwo popadło w kryzys
36) W roku 476..... zachodnie cesarstwo rzymskie upadło.

Brakuje mi pierwszego i 14 sory, wolę nie pisać bo może być źle :((