Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-31T19:04:07+02:00
1)sól kwasu tlenowego- siarczan(VI) baru- BaSO₄

a)Na₂SO₄ + Ba(OH)₂→ BaSO₄ + 2 NaOH
siarczan (VI) sodu + wodorotlenek baru→ siarczan (VI) baru + wodorotlenek sodu

b)Ba(NO₃)₂ + H₂SO₄→ BaSO₄ +2 HNO₃
azotan (V) baru + kwas siarkowy→siarczan (VI) baru + kwas azotowy (V)

c)SO₃ + Ba(OH)₂→ BaSO₄ + H₂O
tlenek siarki(VI) + wodorotlenek baru→siarczan(VI) baru + woda

2)Sól kwasu beztlenowego- siarczek ołowiu (II)-PbS

a) K₂S + Pb(OH)₂→ PbS + 2 KOH
siarczek potasu + wodorotlenek ołowiu→siarczek ołowiu + wodorotlenek potasu

b)Pb(NO₃)₂ + H₂S→ PbS + 2 HNO₃
azotan (V) ołowiu + kwas siarkowodorowy→ siarczek ołowiu + kwas azotowy (V)

c) Nie można tu skorzystać z tej metody, bo dotyczy ona otrzymywania soli kwasów tlenowych.

Można zastosować inna metodę np :
d) metal + niemetal→ sól
Pb + S→ PbS
ołów + siarka→ siarczek ołowiu
e) metal + kwas→ sól + wodór
Pb + H₂S → PbS + H₂
ołów + kwas siarkowodorowy→ siarczek ołowiu + wodór

Sole kwasów tlenowych np:
3) CuCO₃-węglan miedzi (II)

a)Na₂CO₃ + Cu(OH)₂→ CuCO₃ + 2 NaOH
węglan sodu + wodorotlenek miedzi(II)→ węglan miedzi(II) + wodorotlenek sodu

b)Cu(NO₃)₂ + H₂CO₃→CuCO₃ +2 HNO₃
azotan (V) miedzi (II)+ kwas węglowy→węglan miedzi(II) + kwas azotowy (V)

c)CO₂ + Cu(OH)₂→ CuCO₃ + H₂O
tlenek węgla (IV) + wodorotlenek miedzi (II)→węglan miedzi (II) + woda

4) Mg₃(PO₄)₂- fosforan (V) magnezu

a)2 K₃PO₄ + 3 Mg(OH)₂→Mg₃(PO₄)₂ + 6 KOH
fosforan (V) potasu + wodorotlenek magnezu→fosforan (V) magnezu + wodorotlenek sodu

b)3 Mg(NO₃)₂ +2 H₃PO₄→Mg₃(PO₄)₂ +6 HNO₃
azotan (V) magnezu + kwas fosforowy (V)→fosforan (V) magnezu + kwas azotowy (V)

c)P₂O₅ + 3 Mg(OH)₂→Mg₃(PO₄)₂ +3 H₂O
tlenek fosforu (V) + wodorotlenek magnezu→fosforan (V) magnezu + woda

1 5 1