Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-01T20:33:02+01:00
Przede wszyskim chodziło tu o konflikt między dynastią Stuartów a parlamentem
Władcy dążyli do zachowania władz absolutycznych, nie powoływali parlamentu i bez zgody parlamentu nakładali podatki.Królowie Zaś mieli poparcie u arystokracji, kościoła anglikańskiego a za sprawą arcybiskupa Canterbury pełne podporządkowanie kościoła anglikańskiego .Królowi było brak akceptacji dla Stuartów co bylo wzrost znaczenia nowej szlachty, gentry, która przeszła w kapitalistyczną produkcję w rolnictwie, handlu. kryzys szlachty rodowej oparte było na zasadach feudalnych.Natomias nowa szlachta ze średnią burżuazją stanowiła grupę otwartą , konserwatywną i stanowiła szlachta rodowa, arystokracj azwiązana z dworem. król Karol I powołuje dwu krotnie parlament, poparła stara szlachta i kościół anglikański a przeciwko królowi stanęły okrągłe głowy purytanie z parlamentu, nowa szlachta, yeomeni.Król rozpoczoł wojene przeciwko stronnikom parlamentu którą przegrała.Król w 1649 został skazany na śmierć.Opozycję przeją Oliver Cromwell.Rozwiązuje parlament kadłubowy ,administracje lokalna przekazuje wojsku podbój Irlandii, połączenie ścisłą unią Irlandii, Szkocji oraz Anglią .Proklamowano republikę, zniesiono Izbę Lordów a władzę wykonawczą pełniła rada państwa członkowie parlamentu . Po śmierci Cromwella, parlament przywrócił na tron monarchie stuartowską i Izbę Lordów, królem zostaje Karol II-1660.Ugruntował uprawnienia ,trzymał większość zdobyczy,prowadził politykę merkantylistyczną.Po jego smierci na tronie zasiadł Jakub ograniczenia role parlamentu.1689 parlament uchwala ustawę o prawach-Anglia monarchią konstytucyjna.
1 5 1