Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T19:06:59+02:00
Wersja z dnia 31.03.2010r.

Biznes Plan
„.......................”
.....................................
(nazwa szkoły)

Autorzy:
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................SPIS TREŚCI

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE 3
A-1 Dane przedsiębiorcy 3
A-2 Dane przedsiębiorstwa 3
A-3 Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 3
SEKCJA B PLAN MARKETINGOWY 3
B-1 Produkt / usługa 3
B-2 Rynek 3
B-3 Konkurencja na rynku 4
B-4 Charakterystyka dostawców 4
B-5 Dystrybucja i promocja 4
B-6 Cena 4
B-7 Prognoza sprzedaży 5
B-8 Przychody 5
SEKCJA C ZATRUDNIENIE I PERSONEL 5
C-1 Personel wnioskodawcy 5
SEKCJA D PLANOWANA INWESTYCJA 5
D-1 Opis planowanej inwestycji 5
D-2 Lokalizacja i zaplecze techniczne 6
SEKCJA E SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA 6

1 5 1