Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań, potrzebuje ich do zaliczenia roku, tylko prosiłabym z całym rozwiązywaniem zadania a nie tylko odpowiedzi, DAJE NAJ!!!

1. U pewnych ras bydła umaszczenie czarne dominuje (B) nad czerwonym (b). Bezrogość (P) dominuje nad rogowatością (p). Rogaty czerwony buhaj z bezrogą czerwoną krową dawał w kilku kolejnych wycieleniach potomstwo rogate i bezrogie, ale zawsze czerwone. Jakie genotypy miały kojarzone zwierzęta i ich potomstwo?
2. U pewnych ras bydła umaszczenie czarne dominuje (B) nad czerwonym (b). Bezrogość (P) dominuje nad rogowatością (p). Jakiego fenotypu potomstwa możemy oczekiwać kojarząc buhaja będącego homozygotą dominującą pod względem umaszczenia a recesywną pod względem rogatości z krową będącą podwójną heterozygotą?
3. Sierść szorstka królików (D) dominuje nad delikatną, miękką (d), a barwa czarna (B) dominuje nad białą (b). Jeżeli skojarzy się ze sobą homozygotę o sierści szorstkiej i ciemnej z osobnikiem o sierści miękkiej i białej, jakie będą: genotypy i fenotypy potomstwa otrzymanego w wyniku krzyżowania osobników pokolenia F1 z rodzicem o sierści szorstkiej i ciemnej?
4. Sierść szorstka królików (D) dominuje nad delikatną, miękką (d), a barwa czarna (B) dominuje nad białą (b). Jeżeli skojarzy się ze sobą homozygotę o sierści szorstkiej i ciemnej z osobnikiem o sierści miękkiej i białej, jakie będą: genotypy i fenotypy potomstwa otrzymanego w wyniku kojarzenia pokolenia F1 z rodzicem o sierści miękkiej i białej?
5. Długa sierść kotów perskich jest recesywna w stosunku do krótkiej sierści kotów syjamskich (K), natomiast czarne umaszczenie kotów perskich (B) dominuje nad kawową sierścią kotów syjamskich (b). Jakie pokolenie F1 otrzyma się po skrzyżowaniu homozygotycznego czarnego długowłosego persa z homozygotycznym kawowym, krótkowłosym syjamczykiem? Jeśli skrzyżuje się dwa koty z otrzymanego pokolenia F1, jakie będzie prawdopodobieństwo uzyskania w pokoleniu F2 długowłosego kota?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T22:52:48+02:00
Zrobiłam na szybko, ale nie powinno być błędów. Tabelki są skrócone, fenotypów nie robiłam, ale jeśli sama tego nie potrafisz to napisz a rozwinę zadanie.