Prosze o rozwiązanie tych zadań, tylko razem z rozwiązaniem nie same odp


6. Albinotyczny, chory na hemofilię mężczyzna z grupą krwi O poślubia kobietę o normalnej pigmentacji z grupą krwi AB, u której w rodzinie nigdy nie było hemofilii. Jakiego potomstwa można spodziewać się w tym małżeństwie?
7. Chory na hemofilię mężczyzna ożenił się ze zdrową kobietą, której ojciec był hemofilitykiem. Jakiego potomstwa można się spodziewać? Hemofilia jest uwarunkowana genem recesywnym. (chorzy, zdrowi, nosiciele wraz z odpowiednia płcią)
8. Chory na hemofilię daltonista z grupą krwi AB poślubia kobietę z grupą krwi O i o normalnym widzeniu, u której w rodzinie nigdy nie było hemofilii. Jakiego potomstwa można spodziewać się w tym małżeństwie?
9. Skrzyżowano muchy Drosophila o następujących genotypach w+L/w+l x wL/Y, gen l jest genem letalnym, w -białe oko, w+ - czerwone oko. (z zapisu wynika, że obie cechy są sprzężone z płcią) Jakie otrzymamy stosunki fenotypowe w pokoleniu F1 i F2 (po skrzyżowaniu wszystkich genotypów otrzymanych w pokoleniu F1)?
10. Skrzyżowano muchy Drosophila o następujących genotypach wL/wl x w+L/Y, gen l jest genem letalnym, w -białe oko. Jakie otrzymamy stosunki fenotypowe w pokoleniu F1 i F2 (po skrzyżowaniu wszystkich genotypów otrzymanych w pokoleniu F1)?
11. U świnek morskich gen dominujący C odpowiada za czarną barwę sierści, cc za barwę brązową. Gen E odpowiada za syntezę enzymu, który przekształca bezbarwny substrat w barwnik, gen ee oznacza brak enzymu, zwierzę jest albinosem. Jakie fenotypy otrzymano w pokoleniu F1 po skrzyżowaniu świnki brązowej ze świnką białą ?
12. Mężczyzna z grupą krwi A, którego matka miała grupę krwi O, poślubia kobietę z grupą krwi B. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich dzieci mogą mieć grupę krwi O? Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T23:04:30+02:00
6. dzieci: 25%-z grupą A, 25%-z grupą B, 25%-z grupą A i hemofilią, 25%z grupą B i hemofilią