Prosze o rozwiązanie zadń, tylko prosze odpowiedzi z rozwiązaniem a nie same odp.

13. Mężczyzna z grupą krwi O poślubia kobietę z grupą krwi A. Ojciec żony ma grupę krwi O. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich dzieci będą miały grupę krwi O?
14. Dzieci pewnego małżeństwa miały grupy krwi O i A. Jakie grupy krwi prawdopodobnie mieli ich rodzice? Odpowiedź uzasadnij.
15. U cebuli gen Z odpowiada za wytworzenie łusek bezbarwnych i jest epistatyczny w stosunku do genu C warunkującego barwę czerwoną. Allel c warunkuje barwę żółtą. Jakie uzyskamy genotypy i fenotypy potomstwa po skrzyżowaniu osobników ZZCC z ZzCc?
16. U cebuli gen Z odpowiada za wytworzenie łusek bezbarwnych i jest epistatyczny w stosunku do genu C warunkującego barwę czerwoną. Allel c warunkuje barwę żółtą. Jakie uzyskamy genotypy i fenotypy potomstwa po skrzyżowaniu osobników zzcc z ZzCc?
17. U groszku pachnącego gen C warunkuje wytwarzanie chlorofilu w strąkach (kolor zielony), a gen V antocyjanów (kolor czerwony), homozygota recesywna ccvv posiada strąki żółte, natomiast wystąpienie obu alleli dominujących C i V warunkuje barwę czarną. Jakie uzyskamy genotypy i fenotypy potomstwa po skrzyżowaniu osobników Ccvv z ccVv?
18. U dyni kształt kulisty owoców jest warunkowany albo obecnością genu A albo genu B, natomiast efektem współdziałania genu A i B jest kształt płaski. Homozygota recesywna wytwarza kształt podłużny. Jakie uzyskamy genotypy i fenotypy potomstwa po skrzyżowaniu osobników Aabb z aaBb?
19. U królika 2 recesywne geny warunkują jednolite zabarwienie ciała i odpowiednio długie włosy, w przeciwieństwie do cętkowanego ciała i krótkich włosów wynikających z dominujących alleli.
W wyniku krzyżowania między jednolitymi o długich włosach i heterozygotami cętkowanymi o krótkich włosach otrzymano:
cętkowane o krótkich włosach 48
cętkowane o długich włosach 5
jednolite o krótkich włosach 7
jednolite o długich włosach 40
Odpowiedz w jednostkach crossing-over, jak daleko te geny są położone od siebie na jednym chromosomie?1

Odpowiedzi

2010-03-31T19:45:46+02:00
13. Mężczyzna z grupą krwi O poślubia kobietę z grupą krwi A. Ojciec żony ma grupę krwi O. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich dzieci będą miały grupę krwi O?

Genotyp mężczyzny: 00
genotyp kobiety: A0

wykonujesz krzyzówke genetyczna:

/ 0 0
A A0 00
0 00 00

prawdopodobnienstwo ze dzieci beda mialy gr krwi 0 wynosi 75%

14. Dzieci pewnego małżeństwa miały grupy krwi O i A. Jakie grupy krwi prawdopodobnie mieli ich rodzice? Odpowiedź uzasadnij

rodzice prawdopodobnie mieli gr krwi: 00 i A0 lub A0 i A0

wykonujemy krzyżowki w celu udowodnienia:

/ 0 0
A A0 00
0 00 00

i druga krzyżowka:
/ A 0
A AA A0
0 A0 00

15. U cebuli gen Z odpowiada za wytworzenie łusek bezbarwnych i jest epistatyczny w stosunku do genu C warunkującego barwę czerwoną. Allel c warunkuje barwę żółtą. Jakie uzyskamy genotypy i fenotypy potomstwa po skrzyżowaniu osobników ZZCC z ZzCc?