Witam! Określ wartość siły wypadkowej na ciało w następujących sytuacjach: -na ciało działają w kierunku osi OX dwie siły jedna o wartości F1= 3N i równolegle do niej siła o takim samym zwrocie o wartości F2=4N , -na ciało działają w kierunku osi OX dwie siły jedna o wartości F1=3N i równolegle do niej siła o zwrocie przeciwnym do niej o wartościF2=4N , - na ciało działa w kierunku osi OX siła jedna o wartości F1=3N i prostopadle do niej w kierunku osi OY siła o wartości F2=4N , - na ciało działają w kierunku osi OX siła o wartości F1=3N i pod kątem L= 60 stopni do niej siła o wartości F2=4N

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T20:42:41+02:00
1. „na ciało działają w kierunku osi OX dwie siły jedna o wartości F1= 3N i równolegle do niej siła o takim samym zwrocie o wartości F2=4N”
Fw=4N+3N=7N

2. „na ciało działają w kierunku osi OX dwie siły jedna o wartości F1=3N i równolegle do niej siła o zwrocie przeciwnym do niej o wartościF2=4N”
Fw=4N-3N=1N

3. „na ciało działa w kierunku osi OX siła jedna o wartości F1=3N i prostopadle do niej w kierunku osi OY siła o wartości F2=4N”
(Fw)²=4²+3²
(Fw)²=16+9
(Fw)²=25/√
Fw=5N

4. „na ciało działają w kierunku osi OX siła o wartości F1=3N i pod kątem L= 60 stopni do niej siła o wartości F2=4N”
(Fw)²=(2N+3N)²+(2√3)²
(Fw)²=25N+12N
(Fw)²=37N/√
Fw=√37N