ZADANIE 1
Podstawy prostokątnego trapezu maja długość 20 cm i 12 cm. dłuższa przekątna trapezu tworzy z dłuzszą podstawą kąt 30 stopni. oblicz pole i obwód trapezu.
ZADANIE 2
Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, jezeli wiesz, że po zwiększeniu jego krawędzi o 1 cm otrzymamy sześcian o objetości o 61 cm sześciennych większy.
ZADANIE 3
Oblicz objetość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości a i kącie alfa nachylenia ściany bocznej do podstawy.
ZADANIE 4
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość d i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej walca.
ZADANIE 5
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o podstawie 10 cm i ramionach długości 12 cm. Oblicz objetość i pole stożka.
ZADANIE 6
Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prostego, którego podstawą jest romb o przekątnych 8 pierwiastków z 2 cm i 6 pierwiastków z 2, a przekątna ściany bocznej równa się 20 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T21:58:16+02:00
Rozwiązanie z rysunkami w załączniku...
3 3 3