1.Jakie państwa miały decydujący wpływ na postanowienia kongresu wiedeńskiego?
2.Omów uchwalone na kongresie zasady.
3.Jaki był cel zawarcia Świętego Przymierza i kto był jego inicjatorem?

jesli wszystko bedzie dobrze zrobione dam naj...

2

Odpowiedzi

2010-03-31T19:39:48+02:00
1. Rosja Austria Anglia Prusy
2.Francja wróciła do granic przed wojnami
wprowadzono zasada legitymizmu
restauracji
równowagi europejskiej
utworzono związek niemiecki
królestwo zjednoczonych Niderlandów
królestwo polskie zostało wcielone do Rosji
3.celem było utrzymanie porządku w Europie poprzez pismo święte
inicjator Aleksander I9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T19:48:46+02:00
1.Decydujący wpływ na postanowienia kongresu wiedeńskiego miały największe mocarstwa: Anglia, Austria, Prusy i Rosja.
2. Za główne zasady nowego porządku w Europie obradujący uznali restaurację, utrzymanie równowagi europejskiej i zasadę legitymizmu. Zgodnie z zasadą restauracji, do władzy powinni powrócić dziedziczni monarchowie sprzed okresu rewolucji francuskiej. Równowaga sił w Europie miała oznaczać, że żadne z mocarstw nie może dominować nad pozostałymi na kontynencie. Legitymizm zaś zakładał, iż wszelka władza pochodzi od Boga, tak więc podwładni nie mogą jej monarsze odebrać.
3.Inicjatorem zawarcia Świętego Przymierza był Aleksander I. Celem przymierza miało być utrzymanie porządku ustalonego przez kongres i współpraca w zwalczaniu ruchów społecznych i narodowowyzwoleńczych w Europie.
7 4 7