Odpowiedzi

2010-03-31T20:48:42+02:00
W okresie wędrówek ludów obszary w Europie zaczęli zajmować Słowianie. Z czasem nastąpił podział Słowian na wschodnich, zachodnich i południowych. W IX w. istniało wsród Słowian państwo wielkomorawskie. Misję ewangelizacyjną podjęli tam Konstanty (Cyryl) i Metody, przybyli w 864 roku z Bizancjum. Wśród Słowian powstały też państwa: bułgarskie, czeskie i ruskie.
W X wieku ukształtowało się państwo Polan. Książą Polan, Mieszko rozszerzył obszar swego panowania. W 966 roku przyjął chrzest. Jego państwo weszło w krąg kultury chrześcijańskiej. Następca Mieszaka I, Bolesław Chrobry, umocnił państwo. W 977 roku wsparł misję biskupa Wojciecha do pogańskich Prusów. Wojciech poniósł śmierć męczeńską. Jego kult rozwinął się w Gnieźnie. W 1000 roku Bolesław Chrobry przyjął cesarza Ottona III (zjazd gnieźnieński). Utworzone zostało wtedy arcybiskupstwo w Gnieźnie.