Cząstka o masie m i ładunku q porusza się w próżni z prędkością v wpada w stałe jednorodne pole magnetyczne o wartości indukcji magnetycznej B, prostopadle do linii pola i porusza się po okręgu. Oblicz okres obrotu T cząstki w tym ruchu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T19:50:50+02:00
Siła Lorentza ma charakter siły dośrodkowej, możemy zapisać więc równość:
Fl = Fd
qvB = mv²/r |:v <= upraszczamy v
i zostaje nam:
qB = mv/r
za v podstawiamy ωr, bo jest to ruch po okręgu, przy czym ω to prędkość kątowa
qB = mωr/r
qB = mω
ponieważ ω = 2π/T, podstawiamy:
qB = 2πm/T
qB = 2πm/T | :2πm
1/T = qB/2πm
T = 2πm/qB
2010-03-31T19:53:26+02:00
Na cząstkę działa siła Lorentza oraz siła dośrodkowa
qBv = mv²/r

v=2πr/T
T=?
r - promień okręgu po którym porusza się cząstka
v się skraca
qB = mv/r
qBr=mv
qBr=m2πr/T
r się skraca
qB = m2π/T
T=2πm/(qB)

2 5 2