W Manifeście PKWN znalazły się tezy o nielegalności i szkodliwości rządu londyńskiego . Komuniści pisali o nim "rząd" - w cudzysłowie , aby podkreślić jego bezprawny , ich zdaniem charakter . Ustosunkuj się do podanych niżej zarzutów PKWN (również tych nie ujętych w Manifeście) . Czy można je uznać za uzasadnione ? . Dlaczego ? .

1. Rząd londyński jest nielegalny i samozwańczy , ponieważ opiera swe istnienie na "bezprawnej faszystowskiej" konstytucji z roku , a nie woli społeczeństwa .

2. Rząd londyński to konstytucja skompromitowanych rządów sanacji , które doprowadziły Polskę do upadku . Jego obecna polityka (wrogości wobec ZSRR) pcha kraj ku nowej katastrofie .

3. Rząd Polski powinien przebywać w kraju , a nie na emigracji , gdzie traci kontakt z krajową rzeczywistością .

4.Rząd londyński hamuje walkę z Niemcami i spiskuje z nimi , Podlegały mu Armia Krajowa "stoi z bronią u nogi"

POMOCY PROSZĘ!

1

Odpowiedzi

2010-03-31T20:01:23+02:00
1. Mówiąc, że rząd londyński na emigracji jest samozwańczy wykorzystano fakt objęcia władzy w wyniku przewrotu. Uważam, że działanie polskiego rządu na uchodźstwie było zgodne z wolą społeczeństwa, ponieważ umożliwiał on politykę w kraju, który był okupowany przez hitlerowców.

2. Upadek nie był spowodowany działaniem rządu, ale brakiem sojuszu ze strony innych państw w Europie. Polityka wrogości wobec ZSRR była zupełnie uzasadniona, bo to w końcu ten kraj odebrał Polakom szanse na obronienie granic 3 Rzeszy.

3. Rząd Polski pomimo tego, że przebywał na emigracji utrzymywał kontakt z polskimi organizacjami podziemnymi. Jego pobyt w Polsce był nieuniemożliwiony ze względu na okupację. Jasne jest przecież to, że gdyby funkcjonował w kraju jego działacze zostali by aresztowani i wymordowani. Ponadto rządowi udało się zorganizować poza granicami kraju wojsko polskie, które przyczyniło się do znacznych sukcesów w walce z okupantem.

4. Armia Krajowa wcale nie podlegała Niemcom. Nie podlegała im też żadna inna organizacja, Poza tym to Polacy jako pierwsi odmówili Hitlerowi wykonania polecenie, więc nie można ich oskarżyć o współpracę. Stwierdzenie to ma jednak związek ze sprawą Katynia. Polacy wówczas bezapelacyjnie orzekli, że zbrodni dokonało ZSRR. Rosja natomiast chciała zrzucić odpowiedzialność na 3 Rzeszę.

Szczerze mówiąc nie przerabiałam jeszcze w szkole tego tematu, ale takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że troszkę pomogłam... :)
2 4 2