Zad1
OBLICZ KORZYSTAJĄC ZE ZMIANY ENERGII KINETYCZNEJ NA PRACE ,DROGI JAKĄ PRZEBĘDZIE ŁYŻWIARZ DO CHWILI ZATRZYMANIA SIĘ JEŻELI JEGO SZYBKOŚĆ POCZĄTKOWA TO Vo=10m/s A WSPÓŁCZYNNIK TARCIA F=0,04

zad2

w dwudziestolitrowym naczyniu pod ciśnieniem 300Pa znajdują sie 4 mole wodoru. oblicz temperaturę wodoru.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T00:39:49+02:00
Zad 1.
Dane
Vo=10m/s
f=0,05 = 1/20

Obliczenia
droga w ruchu jednostajnie opoźnionym: S=1/2*Vo*t
t=Vo/a
T=fQ
m*a=m*g*f => a=g*f => a=0,5m/s2
t=10m/s/ 0,5m/s2 = 20s
S=1/2 * 10 * 20s = 100m