Kula ołowiana o masie 0,1 kg poruszająca się z prędkością 600 m/s uderzyła w stalowy pancerz. Czy kula ta ulegnie całkowitemu stopieniu, jeżeli połowa energii kinetycznej kuli zamieniła się na jej energię wewnętrzną? Kula miala temp. początkową taką, jak powietrze (ok. 20°C). Ciepło właściwe ołowiu 130 J/kg*K, temperatura ołowiu 327°C, a ciepło topnienia ołowiu 25000 J/kg.

Prosze o wszystkie obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T19:53:25+02:00
Połowa energii kinetycznej zamienia sie na ciepło ogrzania kuli i ciepło stopienia kuli czyli mamy
0,5*0,5mk*v²= mk*cw*((Tk-Tp) +mk*ct

mk -masa kuli
v - predkość
cw - ciepło właściwe ołowiu
Tk - temp topnienia ołowiu
Tp - temp początkowa
ct - ciepło topnienia

z tego równania wyznaczamy v
v=√[mk*cw*((Tk-Tp) +mk*ct]/0,5*0,5mk
v= 509,54 m/s - to jest prędkość jaką powinna mieć kula aby ulega stopieniu - nasza kula ma prędkość 600 m/s z treści zadania a zatem posiada wystarczającą energię aby zjawisko zaszło.