1. Nazwij wyrażenie a² - 6a oraz oblicz jego wartość liczbową do a= - ¹/₃
2. rozwinięcie dziesiętne ułamka 2/15
3. Który z poniższych napisów ma dwie osie symetrii
a. KOK
b. SOK
c. OMO
d. OHO
4. Jaką miarę ma kąt wpisany oparty na ²/₃ okręgu?

3

Odpowiedzi

2009-11-01T18:48:08+01:00
1. Funkcja kwadratowa, wielomian stopnia drugiego
a= - ¹/₃ => a² - 6a = 4/9

2. 2/15 = 0,1(3) ≈0,13

3.d

4.
2/3*360 = 240 ( kąt środkowy)
kąt wpisany = 1/2 *kąt środkowy = 1/2*240 = 120⁰
2 3 2
2009-11-01T18:49:32+01:00
1.(-¹/₃)²-6*-¹/₃=¹/₉-2=-1⁸/₉
2.²/₁₅=0,13
3.d
4.180⁰+120⁰=300⁰
1 5 1
2009-11-01T18:51:13+01:00
1. Funkcja kwadratowa ST. DRUGI
a² - 6a = 4/9
2. 2/15 = 0,1(3)
3.d
4. 2/3*360 = 240 KĄT ŚRODKOWY
KĄT WPISANY = 1/2*240 = 120⁰
1 5 1