Odpowiedzi

2010-03-31T19:56:39+02:00
Np
Bottles that do not reach into the trash will pollute the environment. Then the plastic bottle breaks down very long. However, the glass bottle is a big danger for the environment because when it will be in the sun will heat up by solar energy. Comes to fire. Broken bottle is dangerous to humans and animals. When we throw rubbish into the forest such as pollute the planet.Therefore should be a number of containers that can be disposed of garbage, segregate them.
2010-03-31T19:57:30+02:00
- mniej korzystać z samochodów
- np filtry zakładać na kominach aby oczyszczać dym
- y. Należy wprowadzać rozwiązania i technologie, które nie niszczą nawet pośrednio wody pitnej, nie zanieczyszczają gleby i powietrza oraz nie marnują niepotrzebnie zasobów.
1 5 1
2010-03-31T20:02:18+02:00
1.Segregować śmieci.
2. Nie łamać gałęzi.
3. Nie zakładać szkodliwych fabryk.
4. Nie niszczyć lasów.
5. Recykling odpadów.
6. Zakładać filtry na kominy.
7. W mniejszym stopniu używać samochodów.
*************************************************
1st Segregate waste.
2nd Do not break branches.
3rd Do not assume harmful plants.
4th Do not destroy forests.
5th Recycling of waste.
6th Wear filters on chimneys.
7th To a lesser extent, use the cars.

2 5 2