Odpowiedzi

2010-03-31T20:03:09+02:00
Polska stała się krajem chrześcijańskim
nie była napadana z powodu chrystianizacji
mogła sie stać królestwem
miała pomoc w walce przeciwko wrogom niechrześcijańskim
173 2 173
ok
Cccccccooooooooooo??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
głupoty!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wtf
2010-03-31T20:05:22+02:00
1)POLITYCZNE:

-wzmocnienie pozycji księcia w oczach poddanych

-przybycie do Polski zachodnich duchownych (co spowodowało wprowadzenie w Polsce systemu feudalnego wzorowanego na zachodniej organizacji państwa)

-pogański politeizm zastąpiony monoteizmem chrześcijańskim -utworzenie aparatu kościelnego związanego z księciem -zjednoczenie pod względem religii

-wzmocnienie pozycji międzynarodowej, wzrost wiarygodności Polski

-zabezpieczenie przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec

2) SPOŁECZNO-KULTURALNE:

-włączenie Polski w sposób trwały, przesądzający o naszej dzisiejszej kulturze, do kultury państw zachodnich

-korzystanie z kultury śródziemnomorskiej

-umożliwienie kontaktów z innymi narodami

-pojawienie się w Polsce łaciny, czytania, pisania

-nowe prawo oparte na dekalogu

-nowe stosunki społeczne i zasady moralne

-przybycie do Polski zakonów, tworzących nowe ośrodki oświaty i rzemiosła
125 4 125