1.liczba log₃(log30-log3)jest równa liczbie:
A.0
B.1
C.2
D.3

2.Nie istnieje kat α, taki ze:
A.tgα=5/7
B.sinα=7/5
C.sinα= 2√6/7
D.tgα=2√6/5

3.Jeśli trójkąt prostokątny jest wpisany w okrąg o promieniu 6, a jednym z jego katów ostrych jest kat α=60°, to pole tego trójkąta jest równe:
A.18
B.36
C.9√3
D.18√3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T20:13:31+02:00