Przetłumacz zdania !
1.W 1894 r,Guglielmo Maconiego wynalazł radio.
2.On była Amerykanem .
3.Radia były sprzedawane bardzo szybko,pierwsze radio kupił John Admust w wakację.
4.Radio zostało wynalezione w Europie Północnej .
5.Najwięcej radi sprzedano w 1894.
6.W ciągu roku sprzedano 5000 tys radi.
7.Radia w tym czasie nie mają już dużego znaczenia.
8.Wynalazca przez sprzedaż tych radi został bilionerem.
Proszę o przetłumaczenie poprawnie zdań !! nie przetłumaczajcie zdań na transele bo wyjdą gupoty!!

2

Odpowiedzi

2010-03-31T20:39:45+02:00
R 1In 1894, Guglielmo Maconiego invented the radio.
2.On was American.
3.Radia were sold very quickly, John bought the first radio Admust holidays.
4.Radio was invented in Northern Europe.
5.Najwięcej radi sold in 1894.
6.If year sold 5,000 thousand radio.
7.Radia at that time are no longer important.
8.Wynalazca through the sale of these radi was billionaire.

pozdro
2010-03-31T20:40:01+02:00
R In 1894, Guglielmo Maconiego invented the radio.

He was a U.S. Safe.

Radios were sold very quickly, John bought the first radio Admust holidays.

Radio was invented in Northern Europe.

Most radios sold in 1894.

During the year 5000 sold thousand radio.

The radio at that time are no longer of great importance.

The inventor of the sales of these radios was billionaire.