1.Jaka jest wartość siły działającej na tłok silnika parowego o średnicy 25ce, jeżeli średnie ciśnienie pary wynosi 1,5 kN/cm2?
2.Żelazną kulę o masie 400g wrzucono do pieca, a potem wyjęto ją i wrzucono do wody o temperaturze 0 stopni Celsjusza i masie 200g. Temperatura wody wzrosła do 36 stopni Celsjusza. Ciepło właściwe żelaza 460J/kg * K, a wody 4200J/kg*K. Ile wynosi temperatura pieca?
Proszę o szybką odpowiedz:)

1

Odpowiedzi

2010-03-31T21:55:51+02:00
Zad 1

F=?
p= 1,5 kN/cm² = 1500 N/cm²
średnica=2r =25 cm => r=12,5 cm
s=πr² = 3,14*(12,5 cm)² = 490,625 cm²

F=p*s = 1500 N/cm² * 490,625 cm² = 735937,5 N
zad 2

indeks 1 - ciało cieplejsze
indeks 2 - ciało zimniejsze
Rozwiązanie z bilansu cieplnego.
m₁ = 400 g = 0,4 kg
T₁ = ?
cw₁ = 460 J/kg*⁰C
m₂ = 200 g = 0,2 kg
T₂ = 0⁰C
cw₂ = 4200 J/kg*⁰C
Tk = 36 ⁰C
Q1 = Q2
m₁*cw₁*(T₁ - Tk) = m₂*cw₂*(Tk - T₂)
po przekształceniu:

T₁ = [m₂*cw₂*(Tk - T₂)] / [m₁*cw₁] + Tk
T₁ = 1706 ⁰C