Odpowiedzi

2010-03-31T20:41:17+02:00
Kościół Wschodni:
-Katolickie Kościoły Wschodnie pozostają w jedności ze Stolicą Apostolską i uznają władzę oraz autorytet papieża.
-Po przyjęciu doktryny katolickiej Kościoły te zachowały liturgie Kościołów wschodnich, z których się wyodrębniły.
-Wyznawców tych Kościołów nazywa się katolikami wschodnimi lub unitami.,

Kościół Zachodni:
-Wspólnota we wnętrzu samego Kościoła katolickiego
-Ryt łaciński rożni się od stosowanych w innych Kościołach katolickich. Obecnie obowiązująca formą liturgiczną jest tzw. Novus Ordo Missae opracowane po Soborze Watykańskim II. Wcześniej obowiązującym był ryt trydencki, który nadal może być stosowany. Ryt trydencki był pierwszym ujednoliceniem form liturgicznych w Kościele rzymskokatolickim.
-Wbrew powszechnej opinii nadal językiem obowiązującym w liturgii rzymskokatolickiej jest łacina. Wprowadzenie języków narodowych do liturgii ma formę rozwiązania dozwolonego.
1 5 1