Uzupełnij tabelę, wpisując zdania charakteryzujące państwa dyktatorskie. Zapisz, czym różni się państwo demokratyczne od dyktatorskiego.

PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO DYKTATORSKIE,
NP. NIEMCY, ZWIĄZEK RADZIECKI
1.Najwyższe władze są wybierane przez 1.
społeczeństwo, podlegające jego kontroli
mogą być przez nie odwołane.

2.Obywatele posiadają prawo swobodnego 2.
głoszenia poglądów. Mogą krytykować władze.

3.Obowiązuje nietykalość osobista - nikogo 3.
nie wolno uwięzić bez wyroku sądu.

4. Obywatelom wolno prowadzić działalność 4.
polityczną, czyli zakładać partie polityczne.

No i to by było na tyle. To jest zad2 str. 139 z książki od historii klasy VI.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T20:57:25+02:00
Państwo dyktatorskie (totalitarne)
1. Całkowita kontrola władz nad każdym przejawem życia obywateli.
2. Istnienie tylko jedenj legalnej partii politycznej.
3. Obowiązkowe zrzeszanie ludności.
4. Zastraszanie i zabijanie osób nieprzychylnych władzy.
5. Niechęć wobez religii.
6. Kult wodza.
7. Istnienie cenzury
8. Rozbudowany aparat propagandy politycznej.
144 4 144