Odpowiedzi

2010-03-31T20:53:05+02:00
We wczesnym średniowieczu osiedla typu miejskiego (rzemieślniczo-handlowe) rozwijały się głównie przy grodach. Przede wszystkim jednak miasta średniowieczne rozwinęły się albo z grodów, albo powstały od podstaw (na surowym korzeniu), ponieważ miasta istniejące w starożytności zostały zniszczone na przełomie starożytności i średniowiecza. Ważne znaczenie dla średniowiecznej urbanistyki miał rozwój miast europejskich w IX-XI w. Wtedy własnie rozpoczął się proces ich powstawania. Powoli kształtują się zalążki prawa miejskiego. Od XII w. wzrosła liczba i znaczenie miast, wyodrębniło się mieszczaństwo i wykształciły się formy ustroju miejskiego np. komuna miejska (najwcześniej w północnej Italii). Proces ten przebiegał najwcześniej w krajach południowej i zachodniej, a później w środkowej i wschodniej Europie co wynikało ze starszeństwa cywilizacyjnego (spadek po okresie cesarstwa rzymskiego). Niektóre miasta Italii uzyskały charakter niezależnych republik (np. Wenecja, Genua). Wyprawy krzyżowe przyczyniły się do bogactwa miast włoskich, które przejęły kontrolę nad handlem lewantyńskim. Z kolei związki miast jak np. niemiecka Hanza, skupiająca miasta położone nad Bałtykiem i Morzem Północnym odegrały dużą rolę polityczną. Miasta średniowieczne zakładane w ramach planowej akcji kolonizacyjnej, miały najczęściej regularny układ ulic skupionych wokół rynku, były otoczone wałami lub murami z bramami i basztami, za którymi powstawały z czasem przedmieścia.

2010-03-31T21:00:33+02:00
W średniowieczu miasta były głównymi ośrodkami handlu - leżały zazwyczaj na szlakach handlowych (w średniowiecznej Polsce obowiązywał przymus drogowy zmuszający kupców do przejazdu przez miasta,a następnie prawo składu nakazujące kupcom zatrzymanie się w mijanym mieście i wyłożenie towarów). Ponad to miasta były ośrodkami kultu religijnego - to tu można było znaleźć najważniejsze kościoły (odbywały się w nich odpusty). Ponad to miasta były również miejscami rozrywki - występy obwoźnych trup teatralnych czy publiczne egzekucje niosły za sobą rozrywkę. Kolejnym elementem podnoszących znaczenie maiast był rozwój rzemieślnictwa - to właśnie cechy rzemieślnicze wytwarzające poszczególne towary, którymi następnie handlowano. Do dzisiaj w spadku po tamtych okresie przetrwały nazwy ulic czy targów (Targ Solny, Targ Węglowy etc.).