W równaniach reakcji, badających wpływ odczynu środowiska na zmianę stopni utlenienia manganu, ustal stopnie utlenienia manganu przed i po reakcji.

Wskaż utleniacz i reduktor, oraz pierwiastki, których stopnie utlenienia nie uległy zmianie podczas przebiegu reakcji.

1

Odpowiedzi

2010-04-02T22:59:10+02:00
W Srodowisku kwaśnym:
2KMnO₄ + 3H₂SO₄ +5H₂O₂→ 2MnSO₄ + K₂SO₄ + 5O₂ + 8H₂O
KMnO₄ - utleniacz
H₂O₂ reduktor
Mangan- przed 7 po 2
Bez zmian: K, H, S

W środowisku obojętnym:
2KMnO₄ +3C₂H₄ +4H₂O→ 2MnO₂ + 2KOH + 3C₂H₄(OH)₂
KMnO₄ utleniacz
C₂H₄ reduktor
Mangan- przed 7 po 4
Bez zmian: K,O,H

W środowisku zasadowym:
2KMnO₄ +2KOH+ Na₂SO₃ → 2K₂MnO₄ + Na₂SO₄ +H₂O
KMnO₄ utleniacz
Na₂SO₃ reduktor
Mangan- przed 7 po 6
Bez zmian: K, Na, H, O