Odpowiedzi

2010-03-31T21:50:56+02:00
Staff Leopold

Harmonia

Miałem wielkie pogody i chmurne niewczasy,
Krok mój, zdobywczy niegdyś, zmienia się w obrończy,
Nie wróżą mi zwycięśtwa me z czasem zaapasy,
Zostaje prosta prawda, że wszystko się kończy.

Lecz chociaż zgasło lato i jesień wnet minie,
Zmierzch mi się nie uśmiecha w rozdźwięku udręce,
W sobie zestrajam sprzeczny ten świat, Apollinie,
Boś chyba po to dał mi lutnię w ręce.

Wg. mnie ewidentnie w tym wierszu widać, że Leopold Staff zdawał sobie sprawę, że śmierć niedługo nadejdzie, że czegoś się boi. Pisze, o umykającym czasie i daje ludziom znak, żeby cieszyli się tym, co maja, albowiem w każdej chwili może to zniknąć ;]
16 1 16