Z podanych wzorów wyznacz wskazaną wielkość:
a) P=(a+b*h)/2 wyznacz a
b) a+y/y=b wyznacz y
c) 2/2-x=b/d wyznacz x
d) F=mV/r wyznacz v
e) P= 1/2 ef wyznacz f
f) Ek = mV do potęgi trzeciej/2 wyznacz m
g) Ep=mgh wyznacz h

Z góry dziękuję ;) Daję najlepszą odpowiedź :D

3

Odpowiedzi

2010-03-31T21:18:04+02:00
A)2P=a+b*h
a=2P-bh
b)by=a+y
by-y=a
y(b-1)=a
y=a/(b-1)
c)2d=2b-bx
x=(2b-2d)/b
d)Fr=mV
V=Fr/m
e)2P=ef
f=2P/e
f)2Ek=mv²
m=2Ek/V²
g)m=Ep/gh
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T21:21:48+02:00
A) P=(a+b*h)/2
2P = (a+b)*h
2P/h = a+b
a = 2P/h - b
b) a+y/y=b
a+y = yb
a = yb - y
a = y(b-1)
y = a/(b-1)
c) 2/2-x=b/d
2b-xb = 2d
xb = 2b-2d
x = (2b-2d)/b
d) F=mV/r
rF = mV
V = rF/m
e) P= 1/2f
f=2P
f) Ek = mV³/2
2Ek = mV³
m = 2Ek/V³ (tak w ogóle to zły jest ten wzór, bo wzór na energię kinetyczną jest mV²/2)
g) Ep = mgh
h = Ep/mg
2010-03-31T21:27:22+02:00
A) P=(a+b*h)/2 |*2 wyznacz a
2P=a+b*h
2P-b*h=a
a=2P-b*h

b) a+y/y=b wyznacz y

c) 2/2-x=b/d wyznacz x
-x=b/d-2/2 |*(-1)
x=-b/d+2/2

d) F=mV/r |*r wyznacz v
Fr=mV |:m
Fr/m=V
V=Fr/m

e) P= 1/2 ef |:1/2e wyznacz f
P/ 1/2e=f
f=P/ 1/2e

f)wyznacz m
Ek = mV do potęgi trzeciej/2 |*2
2Ek=mV do potęgi drugiej |:V do potęgi drugiej
2Ek/V do potęgi drugiej=m
m=2Ek/V do potęgi drugiej

g) Ep=mgh |:mg wyznacz h
Ep/mg=h
h=Ep/mg