Odpowiedzi

2010-03-31T21:38:21+02:00
Korzystamy ze wzorów kinematycznych V=Vo+at²/2
Obliczymy czas wznoszenia - będzie on równy czasowi spadania
t=2twz
V- będzie równe 0, bo gdy osiągnie max wysokość to nie ma prędkości.
zamiast a podstawiamy g=10m/s² (przyśpieszenie ziemskie)
zamiast + będzie -, gdyż jest to ruch opóźniony
Dla kamienia: 0=16-10t²/2
5t²=16
twz=1,79s
t=2*1,79=3,58s
Dla kamienia
0=3,6-10t²/2
twz=0,85s
wysłano 2 sekundy później
t=2+2*0,85=3,7s
3,7>3,58

Na ziemię wcześniej spadnie kamień