Odpowiedzi

2010-03-31T21:49:44+02:00
1.Planowanie marketingowe jest etapem zarządzania marketingowego. Plan marketingowy stanowi część biznesplanu, do którego włącza się ponadto plan organizacyjny, produkcyjny i finansowy. Plan ten daje pełen obraz wszystkich czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta bądź nabywcy, które to potrzeby firma chce zaspokoić.

Planowanie marketingowe pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo podjęcia nieudanych decyzji. Szczególnie ważne jest to w rolnictwie, gdzie gospodarstwo rolne musi podejmować decyzje długofalowe, a stopień mobilności czynników produkcji jest niewielki. Uświadomienie sobie potrzeb rynku, potencjalnych klientów, czynników, które wywołują popyt, szans i zagrożeń dla gospodarstwa, a także jego mocnych i słabych stron, sprecyzowanie w formie rzeczowej i finansowej celów, jakie mają być osiągnięte.

2.Kanał dystrybucji - zespół ogniw, przez które przepływają strumienie marketingowe.

Typowe strumienie marketingowe to:

* przepływ fizyczny produktu/usługi
* przekazywanie prawa własności (lub prawa użytkowania)
* przepływ należności (lub kredytów)
* przepływ ryzyka
* przekazywanie sygnałów rynku.
Kanały dystrybucji można podzielić na trzy podstawowe grupy, wykorzystywane do dystrybucji:

* dóbr konsumpcyjnych
* dóbr przemysłowych
* usług

3.Mailing-to masowe otrzymywanie poczty ,najczesciej droga elektroniczna,-przewaznie sa to materialy reklamowe.

2010-03-31T21:50:35+02:00
Kanał dystrybucji to wszystkie podmioty (także sposób połączeń między nimi i ich kolejność), za pośrednictwem których dokonuje się przepływ towarów, usług i informacji na rynek.

Kanał dystrybucji można również określić jako drogę, którą pokonuje towar od producenta do konsumenta. Kanał dystrybucji obejmuje nie tylko przemieszczenie fizyczne towaru, ale także negocjacje, działania promocyjne, przekazywanie prawa własności, zamawianie towaru, zapłatę należności i informacje rynkowe o produkcie. Wszystkie te elementy pociągają za sobą określone koszty, tzw. koszty dystrybucji, które znajdują wyraz w cenie detalicznej płaconej przez nabywców.


Mailing to wspólna inicjatywa osób prowadzących katolickie strony internetowe. Dobry Mailing to bezpłatny newsletter, wysyłany na adresy e-mailowe osób, zapisanych na listę odbiorców.
Głównym celem Mailingu jest integracja jak największej liczby osób, korzystających z Internetu, wokół dobrych treści znajdujących się w sieci.