Przetłumaczyć tekst a dokładnie opis Świąt Wielkanocnych:

Co roku w moim domu obchodzone są Święta Wielkiej Nocy. Tradycją stało się to, że cała rodzina zjeżdża się do nad do domu. Jest nas około 40 osób. Pierwszy dzień świąt zaczynamy od wspólnego śniadania i dzielenia się poświęconymi dzień wcześniej pokarmami. Następnie wszyscy udajemy się do Kościoła na Mszę Świętą. Po mszy zasiadamy do obiadu a później świętujemy Zmartwychwstanie Chrystusa. W drugim dniu świąt oblewamy się wodą i również świętujemy przy stole. Tradycyjnymi potrawami w moim domu są jajka w sosie, żurek z biała kiełbaską, sałatka-gyros a z ciast rządzi mazurek i babka. Jestem dumna z tego, że co roku w naszym domu święta obchodzone są bardzo uroczyście i rodzinnie.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T21:52:03+02:00
Every year in my house are celebrated Easter Holidays. Has become a tradition that the whole family to get out of the house. This is us about 40 people. Christmas Day we start from a common breakfast and share devoted to the day before food. Then all we go to Mass at the Church. After Mass, sit down to dinner and then we celebrate the Resurrection of Christ. On the second day of holidays are dipped in water and also celebrate at the table. Traditional food in my house are eggs in the sauce, soup with white sausage, salad-gyros on the cake and pastry is governed by his grandmother. I am proud of the fact that every year in our house, Christmas is celebrated very solemnly and family.
1 5 1