Odpowiedzi

2010-04-01T08:14:11+02:00
W okresie wędrówek ludów obszary w Europie zaczęli zajmować Słowianie. Z czasem nastąpił podział Słowian na wschodnich, zachodnich i południowych. W IX w. istniało wśród Słowian państwo wielkomorawskie. Misję ewangelizacyjną podjęli tam Konstantyn (Cyryl ) i Metody, przybyli w 864r. z Bizancjum. Wśród Słowian powstały też państwa: bułgarskie, czeskie i ruskie. W X w. ukształtowało się państwo Polan. Książę Polan, Mieszko rozszerzył obszar swego panowania. W 966r. przyjął chrzest. Jego państwo weszło w krąg kultury chrześcijańskiej. Następca Mieszka I, Bolesław Chrobry umocnił państwo. W 997r. wsparł misję biskupa Wojciecha do pogańskich Prusów. Wojciech poniósł tam śmierć męczeńską. Jego kult rozwinął się w Gnieźnie. W 1000r. Bolesław Chrobry przyjął cesarza Ottona III ( zjazd gnieźnieński).Utworzone zostało wtedy arcybiskupstwo w Gnieźnie. Od 1003 r. Bolesław Chrobry toczył z Niemcami wojny o utrzymanie Milska i Łużyc. Zostały one zakończone w 1018r. pokojem zawartym w Budziszynie. W 1025r. Bolesław koronował się na króla . Po jego śmierci w 1025r. rządy objął jego syn Mieszko II, który również się koronował. W latach trzydziestych XI w. państwo polskie przeżywało poważny kryzys (ucieczka władcy, bunt poddanych, najazd Brzetysława). Odbudowy państwowości dokonał Kazimierz Odnowiciel. Jego następca, Bolesław Śmiały, w 1076r. koronował się na króla. W 1079 r. został jednak wygnany z Polski z powodu buntu możnowładców. Rządy przejął Władysław Herman. Na początku XII w. doszło do konfliktu o władzę pomiędzy jego synami: Zbigniewem, a Bolesławem Krzywoustym. Ostatecznie władzę nad całym państwem uzyskał Bolesław. W 1109 r. odparł on najazd niemiecki. Opanował Pomorze Gdańskie i Zachodnie, Przed śmiercią - w 1138r. - wyznaczył dzielnice swym synom. W okresie pierwszych Piastów najliczniejszą warstwą społeczną byli wolni chłopi. Wyodrębnione grupy tworzyło rycerstwo i duchowieństwo. Organizacja państwa opierała się na okręgach grodowych, później zwanych kasztelaniami.

P.S
po co Ci to? ;)