Zad 1
kąt alfa jest ostry, a cos alfa= 0,9 to:
A. alfa<30stopni B.alfa=30st C.alfa=45st D.alfa>45st

Proszę o padanie odpowiedzi i rozwiązania.


zad 2
Rozwiąż równianie:
x3-3x2+2x=6
x3-x do sześcianu
3x2-3xkwadrat

Bardzo proszę o rozwiązanie zadań.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T22:33:11+02:00
Zad 1
cos 0st = 1
cos 90st = 0
dodatkowo cos 30st = √3/2 ≈ 0,865
Myśle że wiesz jak wygląda wykres funkcji y=cos x (cosinusoidy).
Masz kąt ostry czyli x ∈ (0st ; 90st). W tym przedziale funkcja maleje od 1 do 0. Wiesz że cos (alfa) = 0.9. Czyli alfa bedzie nieco większa od 0st ale mniejsza od 30st.
ODP: A

Zad 2
Patrz załącznik ;)
3 5 3