PILNE PROSZE !!!!!
Zad. 1.
2 kulki każda o masie 2kg przyciągają się siłą 6,67*10⁻¹¹N.
W jakiej odległości od siebie znajdują się kulki?
Zad. 2
Masa Wenus stanowi 0,8 masy Ziemi, a promień 0,95 promienia Ziemi.Oblicz pierwszą predkośc kosmiczną.
Zad.3
Dżwig podniósł kontener o masie 10t na wysokośc 5m, a następnie przesunął go poziomo 10m.Jaką prace wykonał?
Zad.4
Jaka jest energia kinetyczna kamienia o masie 400g upuszczonego z wysokości 5m tuż przy powierzchni Ziemi.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T22:57:26+02:00
1.Grawitacja F=(Gmm)/r²
Przekształcamy:
r=√(Gm²/F)=√(6,67*10⁻¹¹*4/6,67*10⁻¹¹)=2m

2.M=0,8Mz=0,8*6*10²⁴=4,8*10²⁴
R=0,95Rz=0,95*6,37*10⁶=6,05*10⁶
Wzór na I pr. kosmiczną:
V=√(GM)/R=√6,67*10⁻¹¹*4,8*10²⁴/6,05*10⁶=√5,29*10⁷=7,27*10³m/s

3.10t=10000kg
Liczy się tylko przesunięcie w pionie
W=Ep
Praca równa się zmianie energii potencjalnej
g=10m/s²
W=mgh=10000*10*5=500kJ

4.Zasada zachowania energii
Ek=Ep
Energia kinetyczna tuż przy powierzchni będzie równa energii potencjalnej na początku
500g=0,5kg
Ek=mgh=0,5*10*5=25J

Powodzenia!
2 3 2