Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T18:58:54+01:00
Referat:
Człowiek od momentu urodzenia uczestniczy w różnego rodzaju grupach. Pierwszą z nich jest rodzina, która dla większości jest grupą najważniejszą. Stopniowo każde dziecko wchodzi i przynależy do wielu grup: grono przyjaciół, znajomych, rodziców, krewnych, grupy rówieśników w szkole i poza nią, a następnie organizacji społecznych, politycznych, grupy towarzyskiej i zawodowej. Przynależność do grupy na ogół sprzyja wytwarzaniu się poczucia silnego związku i solidarności z członkami tej grupy. Ma też duże znaczenie dla procesu kształtowania się osobowości dziecka.
Bliskie więzi między członkami oraz poczucie przynależności do grupy zaspokajają elementarne potrzeby dziecka, zwłaszcza potrzebę bezpieczeństwa i miłości, utrwalają jego system wartości, zapewniają stabilizacje emocjonalną i światopoglądową oraz prowadzą do zachowań rywalizacyjnych i do identyfikacji z grupą.
Istotną cechą grupy jest cel – pewien stan końcowy lub wartość, na zdobyciu której zależy wszystkim członkom grupy. Cel może być ukształtowany w grupie lub narzucony z zewnątrz. Bardzo ważnym czynnikiem grupy są normy, którym w różnym stopniu podlegają wszyscy członkowie grupy. Istnieją normy prawne, moralne i obyczajowe. Różnią się one siłą zawartego w nich zakazu lub nakazu, rodzajem konsekwencji przewidzianych za ich naruszenie. Struktura grupy to układ pozycji poszczególnych członków grupy, ustalający miedzy nimi stosunki i zależności. Wyróżnia się zazwyczaj następujące struktury grupowe: strukturę socjometryczną, strukturę władzy i strukturę komunikowania się. Struktura socjometryczna jest oparta na wzajemnej sympatii członków grupy. Pozycję jednostki wyznacza stopień, w jakim dna osoba jest lubiana przez pozostałych. Struktura władzy oznacza stosunek, w którym jedna osoba może kontrolować zachowanie drugiej. Struktura komunikacji kształtuje się w związku z potrzebą przekazywania informacji w grupie.