Odpowiedzi

2009-11-01T18:54:30+01:00
Zadanie:
Zagrożenia gleb - głównie degradacji ulegają gleby z powodu kwaśnych deszczy. Źródłem skażenia gleby mogą być środki ochrony roślin, nawozy sztuczne.
3 5 3
2009-11-01T19:04:33+01:00

a)naturalne :
- erozja
-pożary
-susza
trzęsienia ziemi
b)antropogeniczne
- zatrucie metalami ciężkimi
- zatrucie substancjami toksycznymi w nawozach
- zatrucie chemią roślinną,
- eksploatacja kopalń,
- zabudowa miejska,
- składowanie odpadów.
2 5 2