Na Angielski poprosze. !

Kiedyś miałeś przyjaciół, los sprzyjał ci
Teraz wszyscy odeszli
Nie ma nikogo
Pamiętasz te dni ?
Zawsze ktoś przy tobie.
Teraz wszystko zmieniło się
Jesteś sam… !

Dlaczego, powiedz dlaczego
Czy to ty zmieniłeś się ?
Czy oni ?
Marzenia nie spełniają się
Dłużej nie możesz … uciekam z stąd

Miałeś wielkie plany
Chciałeś być kimś bardzo sławnym
Rozpoznawalnym na ulicach wielkich miast.
Śpiewać dla tłumów żyć tylko chwilą
Czemu przestałeś marzyć ?

Dlaczego, powiedz dlaczego
Czy to ty zmieniłeś się ?
Czy oni ?
Marzenia nie spełniają się
Dłużej nie możesz… uciekam z stąd

Bo bez przyjaciół
Nic nie ma takiego sensu
Człowiek sam jest za słaby
By zdziałać coś
Każdy potrzebuje kogoś to pomoże
Kto zawsze poda tą pomocną dłoń
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T23:17:28+02:00
You once had a friend, Fate favored those
Now all gone
There is no one
You remember those days?
Always someone by your side.
Now everything has changed
You are alone!

Why, tell me why
Is that you changed it?
Do they?
Dreams do not meet the
You can no longer...I run away from here

You had big plans
You wanted to be someone very famous
Recognizable on the streets of big cities.
Sing for the crowds only live once
Why have you stopped dreaming?

Why, tell me why
Is that you changed it?
Do they?
Dreams do not meet the
You can no longer...I run away from here

Because without friends
There is no such sense
The man himself is too weak
To do something
Everyone needs someone to help
Who will always give that helping hand