Przetłumaczyć tekst i wybrać odpowiednie słowo które jest w nawiasie

Easter marks the [beginning / end] of the [ fourteen / forty] days of Lent. Lend is a period when we prepare for Easter. It begins on Ash Wednesday and ends on Easter Sunday. Palm Sunday is the Sunday [before / after ] Easter. On this day Christians celebrate Jesus arrival in [ Jerusalem / Bethlehem], when people spread palm leaves on the ground for his [ donkey / elephant]. Holy Thursday commemorates the [ First / Last] Supper, when Jesus washed the [feet / elothes] of his Apostles. In the UK, this day is known as Maundy Thursday. The Queen traditionally distributes Maundy money. As Elizabeth II turns 84 in 2005, 84 men and 84 women will each get 84[cents / pence] in Maundy Money on March 24. People can use all Maundy coins (back to 1822) when they do the shopping. Good Friday is the Friday before Easter, when Christians remember the crucifiction of Christ. Is is a [ publie / private] holiday in the UK. Holy Saturday is also known as [ Silent / Lound] Saturday because churches are very Quiet, as there are no masses on this day. On Easter Sunday people celebrate the [ resurrection / birth] of Christ. In some coutries, Easter lasts [ three / two] days. The second day is called Easter Monday

1

Odpowiedzi

2010-04-01T00:02:29+02:00
Wielkanoc znaków początku koniec [czternaście] Wielkiego Postu. Lend to okres, kiedy przygotowujemy się do Wielkanocy. Zaczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Niedzielę Wielkanocną. Niedziela Palmowa jest w niedzielę [przed] Wielkanocą. Na ten dzień świętować chrześcijan Jezus przybycia [Jerozolimy], kiedy ludzie rozprzestrzeniania liści palmowych na miejscu do jego osioł. Wielki Czwartek upamiętnia [ Ostatnio] Wieczerzy, gdy Jezus umył [nogi] Jego Apostołów. W Wielkiej Brytanii, dziś znany jest jako Wielki Czwartek. Queen tradycyjnie rozdaje pieniądze Wielki. Elżbieta II w 2005 r. Okazuje 84, 84 mężczyzn i 84 kobiet każdego dostać 84 [centów] pensów Wielki Money 24 marca. Osoby mogą korzystać ze wszystkich monet Wielki (z 1822), gdy na zakupy. Wielki Piątek jest w piątek przed Wielkanocą, kiedy chrześcijanie pamiętają ukrzyżowania Chrystusa. Jest to [publie ] Wakacje w Wielkiej Brytanii. Wielka Sobota jest również znany jako [cicha] sobota bo kościoły są bardzo ciche, ponieważ nie ma masy, w tym dniu. W Wielkanoc ludzie niedziela okazji [zmartwychwstanie Chrystusa. W niektórych krajach, Wielkanoc trwa [trzy] dni. Drugi dzień nazywany jest Poniedziałek Wielkanocny
4 5 4