Czy w czasachreformacji w europie panowała tolerancja religijna?? ..tak lub nie..
poniewaz:
a).........................
b).........................
c).........................czy w XVI w. rzeczpospolitabyła krajem tolerancji religijnej?? ..tak lub nie..
poniewaz:
a)..........................
b)..........................
c)..........................
bardzo ładnie prosze o roziazanie;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T00:10:08+02:00
Czy w czasach reformacji w europie panowała tolerancja religijna?? NIE
poniewaz:
a)Bibli była ogólno dostępna
b).Zaczęto odczuwać potrzebę głębokich przeżyć religijnych czy autentycznej wiary
c) w 1566 roku ustalono kanon Pisma Świętegoczy w XVI w. rzeczpospolita była krajem tolerancji religijnej?? TAK
ponieważ:
a)Polska była celem migracji wielu ludzi, którzy w ich dotychczasowych miejscach zamieszkania byli prześladowani z powodu ich religii
b)Polska była jednym z nielicznych krajów, gdzie nie prześladowano Arian .
c) Polska krajem bez stosu za heretyctwo