Odpowiedzi

2010-04-01T00:10:44+02:00
Oblicz:

a) log ₂ 1/64 = -6

b) log ₇ 7³ =3

c) log 4/3 x = -3
x=(4/3)⁻³=27/64
2010-04-01T00:15:35+02:00

a) log ₂ 1/64=x
2do pot. x=1/64
2⁻⁶=1/64
x=-6
log ₂ 1/64=-6

b) log ₇ 7³=x
7 do pot. x=7³
x=3
log ₇ 7³=3

c) log 4/3 x = -3
(4/3)⁻³=x
x=(3/4)³=27/64

Zad. 2.
żeby podzielić odcinek w takim stosunku musisz podzielić go na 7 części. Rysujesz z jednego końca prostą pod dowolnym kątem i od wierzchołka odmierzasz 7 jednakowych odcinków (na tej dorysowanej prostej). Ostatni odcinek łączysz z końcem odcinka, który masz podzielić. Pozostałe też łączysz przesuwając ten pierwszy równolegle do pierwszego łączenia.
Odcinek jest podzielony na 7 części. Żeby byl stosunek 2:5 dzielimy tak, ze jeden odcinek ma 2 częsci a drugi 5.