Odpowiedzi

2010-04-01T08:21:57+02:00
Federacja Rosyjska od 1991 roku jest samodzielnym państwem. W ostatnich pięciu latach po uporządkowaniu swoich podstawowych problemów tak politycznych jak i gospodarczych Rosja systematyczne dąży do odzyskania dawnej pozycji mocarstwa światowego. Dziś, mówiąc o europejskiej gospodarce i jej perspektywach trudno na znaczącym miejscu nie wymienić rosyjskiej gospodarki. Rosja mocno „stoi na no­gach” i nie jest to już rozpadające się imperium w końcówce XX wieku. Jest prawdą, że z Rosją nie mamy najlepszych doświadczeń tak z dalszej jak i tej bliższej przeszłości i na to, co się w niej dzieje dziś, a także na możliwości jej gospodarki nasze elity nie patrzą w pełni obiektywnie. Ta atmos­fera udziela się ludziom mediów, więc wielu naszych obywateli niewiele zna konkretów o dzisiejszej Rosji, można nawet powiedzieć, że poza emocjonalnymi opiniami Rosja i jej gospodarka są mało znane. W tym komen­tarzu podejmujemy próbę spojrzenia na obecną Rosję i jej gospodarkę bez uprzedzeń.

1. Federacja Rosyjska (lub Rosja) to państwo rozciągające się od wschodniej Europy przez azjatycką Syberię aż po Pacyfik. Biorąc pod uwagę zajmowany obszar jest ona największym państwem na świecie, a jej powierzchnia jest około dwa razy większa od tak wielkich krajów jak USA, Chiny, czy Brazylia. Pod względem liczby ludności zajmuje ona dalsze, bo ósme miejsce, a wyprzedzają ją Chiny, Indie, USA, Indonezja, Brazylia, Pakistan i Bangladesz. Z punktu widzenia wielkości PKB (zajmuje w świecie dopiero dziesiąte miejsce w świecie), ilości ludności (miej­sce ósme) i poziomu życia obywateli nie zalicza się ona do mocarstw światowych, lecz biorąc pod uwagę potencjał militarny i zasoby surowcowe (w tym zasoby surowców energetycznych), które Kreml bardzo skutecznie wkomponowuje w politykę zagraniczną, Rosję uważa się dziś za jednego z głównych graczy w światowej polityce. Jej wysoką pozycję stabilizuje stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i członkostwo w gronie najbogatszych państw świata - G8. W Europie od dawna Rosja ma specjalne stosunki z Unia Europejską określone dwustronną umową, która jest wzbogacana częstymi, regularnymi spotkaniami Unia-Rosja na najwyższym szczeblu.

2 5 2