Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T22:20:49+01:00
Rzeźba rzymska, jak cała sztuka rzymska, rodziła się dwukrotnie. Pierwszy okres był w II w. p.n.e.
- zaczęto więc wytwarzać kopie mniej lub bardziej wiernie oddające pierwowzory.
Kopiowano posągi oraz tworzono z nich całe grupy wzorowane często na pojedynczych postaciach.
-Rzeźby służyły przede wszystkim do dekoracji wnętrz i ogrodów.

Rzeźba starożytnego Egiptu:
obejmuje okres od czwartego tysiąclecia p.n.e. do IV w n.e.
-królowie przedstawiani byli jako osoby młode, w pozycji siedzącej lub kroczącej
- w płaskorzeźbie, malarstwie i w rysunku postać przedstawiana była zgodnie ze stałymi zasadami
-kompozycji w układach pasowych
układu świątyni poświęconej, służącej kultowi władcy i bogom.

Rzeźba romańska – rzeźba powstająca w okresie sztuki romańskiej na terenie niemal całej Europy, zwłaszcza na terenach śródziemnomorskich (w XI i XII wieku)
- Zerwana została ciągłość tradycji rzeźby monumentalnej między antykiem a średniowieczem.
-Rzeźba zyskała charakter nie regionalny, jak było wcześniej, ale ponadregionalny

Rzeźba Polska:
- Rzeźba polska XIX i początku XX wieku jest dziedziną słabo przez naukę rozpoznaną. Trudno się temu dziwić — rzeźba stanowi bowiem dość niewdzięczne pole badawcze. Trudności, z którymi musimy się tu zetknąć, mają charakter dwojaki. Po pierwsze, wynikają z pewnego upośledzenia tej gałęzi sztuki, której rozwój na terenie ziem polskich napotykał na nieprzezwyciężalne przeszkody. Po drugie, wypływają z niechęci, jaką wciąż żywi nasza epoka do posągów konstruowanych według zasad dziewiętnastowiecznej estetyki.

Rzeźba Klasycyzmu : twórcy..
Antonio Canor (Włoch): rzeźbił na białym marmurze postacie.
Thorraldsen Beryhel (Duńczyk) rzezbił pomniki znanych polaków.

Mam nadzieję,że pomogłam ;)
3 4 3