PHP + MySQL, za rozwiązanie całości daję naj.

Potrzebuję następujący skrypt:
1. Wybieramy z rozwijanej listy imię i nazwisko (które wcześniej jest zapisane w bazie danych) ALE możemy również wpisać do bazy danych nowe nazwisko, które jeszcze tam nie figuruje.
2. Gdy wybierzemy nazwisko, powinna pojawić się rozwijana lista dopasowana do konkretnego nazwiska z opcjami do wyboru (niech to będą po prostu opcje "nazwiskoA", "nazwiskoB" i "nazwiskoC" zapisane w bazie danych i powiązane z nazwiskiem - nie umieszczone w skrypcie, ale w bazie danych! - np. dla Kowalskiego "KowalskiA", "KowalskiB" i "KowalskiC")
3. Po wybraniu opcji z punktu 2 powinno pojawić się (lub może być wcześniej) pole tekstowe, w którym można będzie wpisać tekst na około 200 znaków.
4. Po wpisaniu tekstu wszystko powinno dać się zapisać w bazie danych tak, aby tekst był powiązany z imieniem i nazwiskiem z punktu 1 oraz opcją z punktu 2. Dodatkowo do wpisu powinna być dodana unikalna nazwa (może być np. data wpisu) tak, aby później można było za pomocą innego skryptu wyświetlić cały wpis z imieniem, nazwiskiem i opcją.

1

Odpowiedzi

2010-04-02T16:23:05+02:00
Zad3.
w tym jest dostępne 4000 znaków dodałem też emotikony można też nazwać jak ma się nazywać ta wiadomość


</div>

<div class="clear"><!-- . --></div>

<div class="cool_box_21 cool_box reply_box" id="reply_box" style="width: 100%">
<div class="cool_box_header"><div class="cool_box_header_inner"><div class="cool_box_header_left"><div class="cool_box_limiter"><span class="cool_raquo">&raquo;</span>Odpowiedź</div></div><div class="cool_box_header_right"></div></div></div><div class="cool_box_content">
<div class="cool_box_inner">
<form method="post" action="link do strony internetowej" accept-charset="UTF-8" id="form1"><input type="hidden" name="auto_form_ticket" value="4bb74dc2836744f6230ddc06"><input type="hidden" name="__utm_admin" value="ΝO"><fieldset>
<div class="form_row">

<label for="form1_topic">Temat:</label>
<input id="form1_topic" name="topic" type="text" value="Re: napisz temat"> </div>
<div class="form_row">
<label for="form1_content">Treść wiadomości:</label>
<textarea rows="10" cols="50" class="countable maxlength_4000" id="form1_content" name="content"></textarea><iframe id="content_iframe" tabindex="7" src="javascript: &quot;&quot;" class="hidden" frameborder="0"></iframe> </div>
<div class="form_row right_align actions">

<input id="mail_recipient" type="hidden" name="mail_recipient_search" value="31902472"> <button class="type_4" type="submit" name="submit"><table><tr><td class="btn_l"></td><td class="btn_m">Wyślij wiadomość</td><td class="btn_r"></td></tr></table></button> </div>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!------ OAS AD 'a_doklejka_poczt' ------>
<script> var imie = 'Marcin'; </script>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
OAS_AD('a_doklejka_poczt');
//-->
</SCRIPT>
<!------ OAS AD 'a_doklejka_poczt' end ------>
</div><!-- /#regular_mail_view -->

</div> <div class="clear"></div>
</div>