Zad. 1
Masa Wenus stanowi 0,8 masy Ziemi, a promień 0,95 promienia Ziemi.Oblicz pierwszą predkośc kosmiczną.
Zad.2
Dżwig podniósł kontener o masie 10t na wysokośc 5m, a następnie przesunął go poziomo 10m.Jaką prace wykonał?
Zad.3
Jaka jest energia kinetyczna kamienia o masie 400g upuszczonego z wysokości 5m tuż przy powierzchni Ziemi.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T10:21:46+02:00
Zad.1
Wykorzystamy tutajj słynny wzor na predkosc aby obiekt mógł wniesc sei na orbite wowołwenusjanska
v= sqrt((G*M)/r)
v = sqrt((6,67*10^-11*0,8*5,98*10^24)/0,95*6370000)
v = 7261 m/s

zad.2
10t=10000kg
Liczy się tylko przesunięcie w pionie
W=Ep
Praca równa się zmianie energii potencjalnej
g=10m/s²
W=mgh=10000*10*5=500kJ

zad.3
Zasada zachowania energii
Ek=Ep
Energia kinetyczna tuż przy powierzchni będzie równa energii potencjalnej na początku
500g=0,5kg
Ek=mgh=0,5*10*5=25J
1 1 1