Przetłumacz:
1 environmental problems
2 supervolcanoes
3 rubbish
4 recycling
5 1st and 2nd conditional
6 expressing opinions
7 a bald eagle
8 the recycling logo
9 turn off lights when we don't need them
10 plant trees
11 clean up beaches
12 make your own compost
13 use public transport
14 protect endangered species
15 recycle rubbish
16 disappearing forests
17 animals being hunted
18 polluted beaches
19 wasting energy
20 household beaches
21 air pollution
22 landfills full of rubbish

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T10:52:17+02:00
1 problemy środowiska
2
3 śmieci
4 recykling
5 pierwszy i drugi tryb warunkowy
6 wyrażanie opinii
7 bielik
8 logo recyklingu
9 wyłączyć światła, kiedy go niepotrzebujemy
10 sadzenie drzew
11 czyszczenia plaż
12 zrobić własny kompost
13 korzystać z transportu publicznego
14 ochrona zagrożonych gatunków
15 recykling śmieci
16 znikające lasy ?
17 upolowane zwierzęta
18 zanieczyszczenie plaż
19 marnowanie energii
20 plaże gospodarstwa domowego
21 zanieczyszczenia powietrza
22 pełne wysypiska śmieci
4 5 4
2010-04-01T10:54:39+02:00
1. problemy ochrony środowiska
2.
3.śmieci
4.recykling
5.pierwszy i drugi warunek()
6.wyrażanie opinii
7.bielik
8.logo recyklingu
9.wyłączyć światła, kiedy jego nie potrzebujemy
10.sadzenie drzew
11.czyszczenie plaż
12.zrobić kompost
13.korzystać z publicznego transportu
14.ochrona zagrożonych gatunków
15.recykling śmieci
16.znikające lasy (nie wiem w jakim kontekście)
17.polowane zwierzęta/polowanie na zwierzęta
18.zanieczyszczone plaże
19.marnowanie energii
20.plaże gospodarstwa domowego
21.zanieczyszczenie powietrza
22.pełne wysypiska śmieci
2010-04-01T11:12:00+02:00
1 problemów ochrony środowiska
2 super wulkany
3 śmieci
4 Recykling
5 1 i 2 uwarunkowane
6 Ekspertyzy wyrażając
7 a bielik
8, logo recyklingu
9 Włącz wyłączyć światła, kiedy nie musimy ich
10 sadzenia drzew
11 oczyszczania plaż
12 zrobić własny kompost
13 Wykorzystanie środków transportu publicznego
14 ochrony zagrożonych gatunków
15 recyklingu śmieci
16 lasów znikają
17 upolowanych zwierząt
18 zanieczyszczonych plaż
19 marnotrawienia energii
20 gospodarstw domowych plaż
21 zanieczyszczenia powietrza
22 składowisk śmieci pełny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Dziękujemy za przesłanie propozycji tłumaczenia do serwisu Tłumacz Google.
Zaproponuj lepsze tłumaczenie:
1 problemów ochrony środowiska <br>2 supervolcanoes <br>3 śmieci <br>4 Recykling <br>5 1 i 2 uwarunkowane <br>6 Ekspertyzy wyrażając <br>7 a bielik <br>8, logo recyklingu <br>9 Włącz wyłączyć światła, kiedy nie musimy ich <br>10 sadzenia drzew <br>11 oczyszczania plaż <br>12 zrobić własny kompost <br>13 Wykorzystanie środków transportu publicznego <br>14 ochrony zagrożonych gatunków <br>15 recyklingu śmieci <br>16 lasów znikają <br>17 upolowanych zwierząt <br>18 zanieczyszczonych plaż <br>19 marnotrawienia energii <br>20 gospodarstw domowych plaż <br>21 zanieczyszczenia powietrza <br>22 składowisk śmieci pełny


2 3 2