Wpisz na mapie nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w x wieku oraz nazwy państw sąsiadujących z naszymi ziemiami.Zaznacz obszar zaęty przez plemię od którego pochodzi nazwa naszego państwa.Podkreśl nazwę państwa od którego Polska przyjęła chrzest

2

Odpowiedzi

2010-04-01T11:51:14+02:00
Polanie , ślązacy

Państwa : prusy , austria , ZSRR , Węgry
10 3 10
2010-04-01T11:58:25+02:00
Plemiona zamieszkujące ziemie polskie w X w to: polanie, wiślanie
Państwa sąsiadujące z nami to: Prusy, Czechy,Węgry, Litwa,
Nazwa naszego państwa pochodzi od nazwy plemienia Polan
Polska przyjęła chrzest od Czech
28 3 28