Odpowiedzi

2010-04-01T11:13:50+02:00
1 Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!
Musicie być mocni mocą wiary!
Musicie być wierni!
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Musicie być mocni mocą nadziei,
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...
2Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!

2 5 2
2010-04-01T11:28:43+02:00
Orędzie Jana Pawła II na XVIII Światowy Dzień Pokoju:
,, Oto pierwsze wezwanie, jakie pragnę skirerować do Was, ludzi młodych dnia dzisiejszego: Nie lękajcie się! Nie lękajcie się Waszej młodości i Waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości! Mówi się czasem, że społeczeństwo boi się owych potężnych pragnień młodzieży, że się ich boicie także i Wy sami. Nie lękajcie się! Gdy patrzę na Was, młodych, odczuwam wielką wdzięczność i nadzieję. Droga która prowadzi w przyszły wiek zależy od Was. Przyszłość pokoju znajduje się w Waszych sercach. By móc budować historię - a to leży w Waszych możliwościach i jest Waszym obowiązkiem - musicie wyprowadzić ją z manowców, po których błądzi.Ażeby to uczynić, musicie być ludźmi, którzy głęboko zaufali człowiekowi i którzy głęboko zaufali wielkości ludzkiego powołania: powołania, które ma być wypełnione w duchu poszanowania prawdy, godności i nienaruszalności praw osoby ludzkiej. (...) "
Pokój i młodzi ida razem, Watykan, 8 grudnia 1984r.


Pielgrzymka do Częstochowy, 1983r.
,,Chociaż nie jestem wśród Was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej - to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to moi drodzy troska o Was. Właśnie dlatego, że od Was zależy jutrzejszy dzień. "

Jan Paweł II mawiał, że dzieci i młodzież są Kościołem jutra.
,,Wy jesteście sola dla ziemi.
Wy jesteście światłem dla świata."

,,Stanowicie obietnicę lepszego jutra. Wpatruje się w Was z drżeniem, ale i ufnością." - przemówienie do młodzieży w listopadzie 1987r. w Watykanie.
1 5 1
2010-04-01T11:44:36+02:00
,,Wymagajcie od siebie nawet jeśliby inni od was nie wymagali''
,,Wy jesteście nadzieją tego świata''
3 3 3