Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T11:42:02+02:00
Według niektórych dzieje Izraela historyczne i religijne to ta sama historia, którą opisuje Biblia. Wywodzą oni początki Izraela od momentu, gdy Bóg Jahwe zawarł przymierze z Abrahamem.

Nastąpiło to w 1851 p.n.e. Od tej pory, na znak przymierza z Bogiem, potomkowie Abrahama obrzezują napletek swego ciała. Według Biblii Abrahamowi w wieku stu lat urodził się syn Izaak. Następnie, Izaakowi urodził się syn Jakub. I to właśnie Jakubowi Bóg zmienił imię na Izrael. Stąd wszyscy potomkowie Jakuba, to właśnie naród Izraela. Jakubowi urodzili się synowie: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Józef, Beniamin. Jest to 12 pokoleń Izraela.

Według tradycyjnej chronologii biblijnej Jakub / Izrael przybył do Egiptu w 1660 p.n.e., a jego potomkowie nadal zamieszkiwali w tym kraju przez 215 lat. W kwietniu 1445 p.n.e. Izraelczycy wyszli z Egiptu i przez 40 lat wędrowali po pustyni. Prowadził ich Mojżesz, który był pośrednikiem przymierza Zakonu. W 1444 p.n.e. Bóg zawarł przymierze Zakonu z Izraelem. Według Biblii Żydzi stali się narodem wybranym przez Boga.


Nie wiem czy to może być ! ;/
3 3 3