Odpowiedzi

2010-04-01T11:32:30+02:00
Napisze Ci to, co nam pani na sztuce podawała,tylko w punktach i troszkę zmienione,ale z tego już nie trudno notatkę zrobić :)

Klasycyzm - powrót do form i zasad sztuki antycznej.

1.Słowo klasycyzm wywodzi się z łaciny i oznacza ,,doskonały, wzorowy".
2.Czas trwania sztuki klasycznej to lata 1760-1830
3.Zasady sztuki klasycznej:
* Spokój jest szlachetniejszy niż ruch
* Kształt w dziele ma wyższość nad barwą
* Idealizm ma przewagę nad realizmem
* W architekturze wzorowano się na budowlach starożytnych greckich ( Partenon ) i rzymskich (Panteon)

Przedstawicie:
1) architektura
* Jacques - Ange Gabrael
* Carl Gotthard
* Domenico Merlini
* Piotr Aigner
2) rzeźba:
* Berthel Thorraldsen
* Antonio Canova
3) malarstwo:
* Jean-Auguste-Dominique Ingres
* Jacques-Louis David
* Marcello Bacciarelli
* Bernardo Belotto Canalleto

Mam nadzieję, że wystarczy :)
22 4 22
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T11:43:28+02:00
Sztuka klasycyczystyczna zaczęła 'rozkwitać' na przełomie XVII w. głownie we Francji i Anglii.Była inspirowana sztuką antyczną.
Dominowała w niej statyka i równowaga. Na obrazach nie nie pojawiały się kontrasty. Wszytko bylo przedstawiane w idealnych proporcjach, czyli idealizm przeważał nad realizmem. Bardzo często przeważała tematyka historyczna i mitologiczna, niekiedy o charakterze propadandowym.
Malarze z tego okresu to np.:Jednym z najsłynniejszych malarzy okresu klasycyzującego w malarstwie włoskim był Antonio Canale zwany Canaletto ( 1697- 1768).
19 4 19
2010-04-01T12:17:59+02:00
Temat: Sztuka Klasycyzmu (II poł. VIIIw. do lat 30 XIXw).

ARCHITEKTURA
- wzoruje się na budowlach starożytnych greckich i rzymskich,
- kolumnady,
- kopuły,
- pilastry(płaskie kolumny przylegające do ściany)
- prostota i umiar w dekoracji.
Przykłady:
- Pałac na Wodzie w Łazienkach
- Belweder

RZEŹBA
- statyczna,
- wyidealizowana (upiększona)
- twarz bez wyrazu,
- współczesne postacie w antycznych kostiumach lub jako akty.
Przykłady:
- "Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie" Bertel Thorvaldsen

MALARSTWO
- rysunek ma wyższość nad barwą,
- miękki modelunek światłocieniowy.
- kolory przygaszone,
- kompozycja statyczna,
- gładka faktura,
- idealizm postaci.
14 4 14