Odpowiedzi

2010-04-01T11:32:32+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 4Na + O2----->2Na2O
22,4dm3 tlenu-------2mole Na2O
xdm3 tlenu-----------1mol Na2O
x=11,2dm3 tlenu

b) 2Mg + O2----->2MgO
22,4dm3 tlenu-------2mole MgO
xdm3 tlenu-----------1mol MgO
x=11,2dm3 tlenu

c) 4Al + 3O2------>2Al2O3
3*22,4dm3 tlenu-------2mole Al2O3
xdm3 tlenu--------------1mol Al2O3
x=33,6dm3 tlenu
2 5 2
2010-04-01T11:38:16+02:00
1. a) 4Na +O₂ -> 2Na₂O
b) 2Mg + O₂-> 2MgO
c) 4Al + 3O₂ -> 2Al₂O₃

2. a)
2 mole tlenku - 1 mol tlenu
1 mol tlenku - x moli tlenu
x=0,5

V=V₀*n
V=22,4dm³/mol*0,5mola=11,2dm³

b) tak jak w a
c)
2 mole tlenku - 3 mole tlenu
1 mol tlenku - x
x=1,5 mola
V=V₀*n
V=22,4dm³/mol*1,5mola=33,6dm³