Ania i Basia podzieliły między siebie całe pudełko z koralikami. Liczba koralików Anny była liczbą parzystą, zaś Basi liczbą nieparzystą. Iloczyn trzynastej części liczby koralików Ani i czwartej części liczby koralików Basi był równy sumie czwartej części liczby koralików Ani i trzynastej części liczby koralików Basi. Ile koralików było w pudełku przed podziałem?

1

Odpowiedzi

2010-04-03T10:32:05+02:00
Uważam, że przy tych warunkach podanych w zadaniu nie ma prawidłowej odpowiedzi
jeśli oznaczymy ilośc koralików Ani jako x
ilosc koralików Basi jako y to otrzymamy równanie

x/13 *y/4 = x/4 + y/13 to po przekształceniach dojdziemy do
xy = 13x +4y

Nie ma takich (różnych od siebie) liczb całkowitych spełniających to równanie